Kontaktinformasjon


Hagabergvegen 4, 2110 SLÅSTAD
Telefon:

+47 916 63 651


E-post:
erland@nordsetmoen.no


Foretaksnummer:

992 798 688


Odal sparebank - konto:

1870.42.44092


Regnskapsfører:

Økonor Kongsvinger


Kontakt ODAL Takst og Eiendom as
*
*
*
*