Aktuelle lenker og dokumenter

En takstrapport er et verdidokument. En god og utfyllende takstrapport er avhengig av kunden/rekvirenten sin aktive deltakelse og informasjon om takstobjektet.

Målebrev (dokumentasjon på tomteareal og grenser)
Skjøte (tinglyst dokument som stadfester eiendomsretten)
Situasjonskart (kartskisse som viser tomt og bygninger mv.)
Tegninger av bygg (mål 1:100, gjerne arbeidstegninger 1:50)
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Kvittering offentlige avgifter (renovasjon, feiing, vann/avløp, eiendomsskatt med grunnlag for beregningen)
Forsikringspapirer (selskap, polisenummer, type forsikring og beløp)
Ligningsverdi (formue - se siste års selvangivelse)
Evt. kjøpekontrakt / leiekontrakter
Festekontrakt (gjelder ved festetomter) NB - skal legges fram!
Tidligere takstrapporter (kan gi nyttig informasjon om tilstand/utbedringer mv.)


Tinglyst oppdelingsbegjæring
Årsmelding med regnskap
Fellesutgifter
Vedtekter
Plantegning med seksjonen inntegnet


Aksje / andelsbevis
Andelsobligasjoner / innskuddsbevis
Årsmelding og regnskap fra forretningsfører

- ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Tilleggsinformasjon

Hvilke dokumenter som er nødvendige under befaringen er avhengig av formålet med taksten. Avhending uten hjelp av mekler vil kreve flere opplysninger enn skifte mellom arvinger. Ring oss gjerne for informasjon om dette for din takstrapport.

Våre priser bygger i utgangspunktet på at rekvirenten selv skaffer nødvendig dokumentasjon og har
denne tilgjengelig ved befaringen.
Du kan også selv kontrollere eiendomsdata hos Statens Kartverk - www.seeiendom.no
Kontroll av matrikkelen (eiendomsdata og hjemmelshaver) er inkludert i NITO Takst sine skjematur.
Evt. utskrift av Grunnboka og kontroll av byggesak etter nærmere avtale.

Ved Låne-/verditakst og ved Boligsalgsrapport skal selger sin egenerklæring være utfylt og signert.
Dette skjemaet kan du laste ned her i filformat pdf -egenerklæring

For utfylling på din pc. Trykk her.


Dersom dette skjemaet er utfylt av eiendomsmegler må Takstingeniøren få tilgang til dokumentet.