Om oss

Erland Nordsetmoen

  • Er 3. generasjon tømrer med praksis i tømrerfaget siden 1978(1972). Egen næringsdrift siden 1983.
  • Tømrer, bygg-/tømrermester og daglig leder i egen byggmesterforretning i Odalen. .
  • Diverse byggfaglige kurs og lederutdanning bl.a via Byggmesterforbundet og Mesterhus.
  • Takstutdanning hos NITO Takst.

Kunder kan være hele spekteret innen bygg og eiendom; private, næring, bank/finans,advokatkontor, domstol, skadeforsikring, entreprenører mv.


Medlem i

  • Byggmesterforbundet Hedmark
  • Norges Byggmesterforbund
  • Nito

Erland Nordsetmoen er autorisert Takstingeniør i NITO Takst - del av NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
med over 71 000 medlemmer.

Autorisasjon i NITO Takst er knyttet direkte til person. En NITO Takstingeniør har kompetanse som bygningsingeniør og/eller mesterbrev, samt lang og bred erfaring innen byggetekniske fag.

Utdanning i takstfaget skjer i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Obligatorisk etterutdanning, strenge etiske regler og offentlig klageordning kombinert med et web-basert takstsystem, skal sikre kvaliteten på våre tjenester og takstprodukt.

QR-merking av våre takstrapporter sikrer mot misbruk og forfalskning. (innført høsten 2012)